דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות משכר דירה וממכירת דירות מרכוש מנהלי

70.69.09.14

-
בשנת 2012 תקציב הכנסות משכר דירה וממכירת דירות מרכוש מנהלי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-14,818,493
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)