דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במינהל הדיור

70.69.09.08

2,051,000
בשנת 2011 תקציב השתתפות במינהל הדיור לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,051,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?