דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות ממכירות ושכ"ד מקרואנים

70.69.08.27

-
בשנת 2012 תקציב הכנסות ממכירות ושכ"ד מקרואנים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-112,600
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)