דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות תקציב משרד הקליטה בשיפוץ דירות בנחל בקע

70.69.08.24

-1,700,000
בשנת 1999 תקציב השתתפות תקציב משרד הקליטה בשיפוץ דירות בנחל בקע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,700,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?