דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מבצע מכר דירות פריפריה

70.69.08.21

-
בשנת 2007 תקציב הכנסות מבצע מכר דירות פריפריה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-43,500,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)