דלג לתוכן עיקרי
70.69.08.16

הכנסות ממכירת דירות עמי דר.

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית חידוש, אחזקה, והרחבת (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות ממכירת דירות עמי דר. לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?