דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב ניהול נכסי רשות פיתוח לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪58,000,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?