דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פינויים מאדמות ממ"י - תקציב המשכי למימון התחייבויות שנים קודמות

70.69.06.11

-
בשנת 2006 תקציב פינויים מאדמות ממ"י - תקציב המשכי למימון התחייבויות שנים קודמות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,671,000.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪3,842,378
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)