דלג לתוכן עיקרי
70.69.06.11

פינויים מאדמות ממ"י - תקציב המשכי למימון התחייבויות שנים קודמות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פינויים ופדיון זכויות (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב פינויים מאדמות ממ"י - תקציב המשכי למימון התחייבויות שנים קודמות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?