דלג לתוכן עיקרי
70.69.06.09

פינויים בלוד

תקציב מאושר: 2,222,000
תקנה תקציבית בתכנית פינויים ופדיון זכויות (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פינויים בלוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,222,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)