דלג לתוכן עיקרי
70.69.06.03

הכנסות ממנהל מקרקעי ישראל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פינויים ופדיון זכויות (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות ממנהל מקרקעי ישראל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?