דלג לתוכן עיקרי
70.69.06.03

הכנסות מממ"י

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פינויים ופדיון זכויות (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסות מממ"י לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?