דלג לתוכן עיקרי
70.69.06.01

פינויים מאדמות מנהל מקרקעי ישראל

תקציב מאושר: 1,177,000
תקנה תקציבית בתכנית פינויים ופדיון זכויות (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פינויים מאדמות מנהל מקרקעי ישראל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,177,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪420,831
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)