דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פינויים ופדיון זכויות

70.69.06

3,876,000
בשנת 2012 תקציב פינויים ופדיון זכויות הוא ₪2,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,876,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪10,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪10,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪591,059
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?