דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד הדתות במימון הקמת מוסדות דת במסגרת הועדה הבינמשרדית

70.69.05.15

-
בשנת 2003 תקציב השתתפות במשרד הדתות במימון הקמת מוסדות דת במסגרת הועדה הבינמשרדית הוא ₪8,625,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪8,984,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)