דלג לתוכן עיקרי
70.69.04.52

פיתוח ותשתיות מבני דת בישובים דרוזיים

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח ותשתיות בישובי (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב פיתוח ותשתיות מבני דת בישובים דרוזיים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?