דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשתיות במגזרי המיעוטים ע"פ החלטת ממשלה מספר 561

70.69.04.06

-
בשנת 2006 תקציב תשתיות במגזרי המיעוטים ע"פ החלטת ממשלה מספר 561 לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪15,000,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?