דלג לתוכן עיקרי
70.69.04.03

פיתוח תשתיות בשכונת שפיק עדס - ברמלה

תקציב מאושר: 988,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח ותשתיות בישובי (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב פיתוח תשתיות בשכונת שפיק עדס - ברמלה הוא ₪1,518,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪988,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)