דלג לתוכן עיקרי
70.69.03.58

תמיכה בחיזוק מבנים

תקציב מאושר: 1,236,000
תקנה תקציבית בתכנית שיקום שכונות והשלמת (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב תמיכה בחיזוק מבנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,236,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪64,473
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)