דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בתקציב מענקים למימון מבצע משכנתאות מוגדלות לזכאים לדיור ציבורי מענקים וסבסוד

70.69.02.06

14,736,000
בשנת 2001 תקציב השתתפות בתקציב מענקים למימון מבצע משכנתאות מוגדלות לזכאים לדיור ציבורי מענקים וסבסוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪14,736,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?