דלג לתוכן עיקרי
70.69.02.04

רכישת דירות נ"ר עבור זכאי משרד הביטחון

תקציב מאושר: 1,220,000
תקנה תקציבית בתכנית רכישת דירות נ"ר למשפחות (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב רכישת דירות נ"ר עבור זכאי משרד הביטחון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,220,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?