דלג לתוכן עיקרי
70.69.01.04

הכנסות ממכירת דירות בדיור הציבורי לדייריהן

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רכישת דירות נ"ר לעולים (תחת תחום פעולות שוטפות בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב הכנסות ממכירת דירות בדיור הציבורי לדייריהן לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?