דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מהחזרי פיתוח האוכלוסייה הבדואית

70.67.24.06

-
בשנת 2011 תקציב הכנסות מהחזרי פיתוח האוכלוסייה הבדואית לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?