דלג לתוכן עיקרי
70.67.24.04

השתתפות במפ"י

תקציב מאושר: 1,276,000
תקנה תקציבית בתכנית חברות מנהלות ממ"י (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות במפ"י לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,276,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?