דלג לתוכן עיקרי
70.67.23.01

תכנון, פיקוח, ניהול מדידות ופיתוח תשתיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בדואים -דרום (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב תכנון, פיקוח, ניהול מדידות ופיתוח תשתיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪64,730
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)