דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב בדואים -דרום לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪15,200,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪64,730
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?