דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד התחבורה

70.67.22.36

-11,000,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות משרד התחבורה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-11,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?