דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב הכנסות ממבצע מכר דירות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?