דלג לתוכן עיקרי
70.67.14.01

השתתפות במימון מעונות יום

תקציב מאושר: 7,219,000
תקנה תקציבית בתכנית מימון תקן מוסדות ציבור (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות במימון מעונות יום הוא ₪7,219,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?