דלג לתוכן עיקרי
70.67.06.80

השתתפות בתקציב הרגיל

תקציב מאושר: 3,000,000
תקנה תקציבית בתכנית השלמת פיתוח לבנייה (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות בתקציב הרגיל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?