דלג לתוכן עיקרי
70.67.06.07

השלמות פיתוח מותנות בהכנסה מהחזרי פיתוח עבור פרוגרמה עד 89.

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השלמת פיתוח לבנייה (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב השלמות פיתוח מותנות בהכנסה מהחזרי פיתוח עבור פרוגרמה עד 89. לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪1,931,243
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)