דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השלמת פיתוח לבנייה

70.67.06

29,500,000
בשנת 2003 תקציב השלמת פיתוח לבנייה הוא ₪9,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪29,500,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪11,715,378
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?