דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות מתכנית בניית הוסטלים בגין חוב הוסטל שנים קודמות

70.67.05.34

-8,000,000
בשנת 1998 תקציב השתתפות מתכנית בניית הוסטלים בגין חוב הוסטל שנים קודמות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-8,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?