דלג לתוכן עיקרי
70.67.05.25

תקציב המשכי - השלמת פיתוח עד שנת 1992

תקציב מאושר: 2,743,000
תקנה תקציבית בתכנית השלמות פיתוח לבנייה (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב תקציב המשכי - השלמת פיתוח עד שנת 1992 הוא ₪2,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,743,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,257,190
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)