דלג לתוכן עיקרי
70.67.05.20

רזרבה להשלמות פיתוח-בניה כפרית

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השלמות פיתוח לבנייה (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב רזרבה להשלמות פיתוח-בניה כפרית הוא ₪5,960,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)