דלג לתוכן עיקרי
70.67.05.05

השלמות פיתוח - מחוז מרכז, בניה עירונית

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השלמת פיתוח לבנייה (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב השלמות פיתוח - מחוז מרכז, בניה עירונית הוא ₪3,653,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪743,921
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)