דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השלמות פיתוח לבנייה

70.67.05

7,226,000
בשנת 2012 תקציב השלמות פיתוח לבנייה הוא ₪4,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,226,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪3,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-9,677,141
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?