דלג לתוכן עיקרי
70.67.04.44

החזקה שיטתית הוסטלים

תקציב מאושר: 3,000,000
תקנה תקציבית בתכנית דיור לקשיש (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב החזקה שיטתית הוסטלים הוא ₪1,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)