דלג לתוכן עיקרי
70.67.04.33

בנייה בקומות מפולשות - עפולה

תקציב מאושר: 100,000
תקנה תקציבית בתכנית דיור לקשיש (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב בנייה בקומות מפולשות - עפולה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪100,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?