דלג לתוכן עיקרי
70.67.04.32

הכנסות מניהול בתי דיור לגילאי 55+

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית דיור לקשיש (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסות מניהול בתי דיור לגילאי 55+ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?