דלג לתוכן עיקרי
70.67.04.17

בניית ושיפוץ הוסטלים לעולים

תקציב מאושר: 1,500,000
תקנה תקציבית בתכנית דיור לקשיש (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב בניית ושיפוץ הוסטלים לעולים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?