דלג לתוכן עיקרי
70.67.03.14

הכנסות מהחזרי פיתוח במגזר הערבי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות לבניה חדשה (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב הכנסות מהחזרי פיתוח במגזר הערבי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?