דלג לתוכן עיקרי
70.67.03.04

השתתפות מתקציב פעולות שוטפות עבור סבסוד פיתוח תשתיות במגזר הדרוזי והצ'רקסי

תקציב מאושר: -5,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות לבניה חדשה (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות מתקציב פעולות שוטפות עבור סבסוד פיתוח תשתיות במגזר הדרוזי והצ'רקסי הוא ₪-10,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-5,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-6,563,969
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)