דלג לתוכן עיקרי
70.67.02.51

סבסוד עלויות פיתוח באזורי עדיפות לאומית- קרקע פרטית

תקציב מאושר: 16,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות לבנייה חדשה (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב סבסוד עלויות פיתוח באזורי עדיפות לאומית- קרקע פרטית הוא ₪1,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪16,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪189,532
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)