דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בהחזר הוצאות פיתוח מתכנית "מעלה אדומים"

70.67.02.26

-10,000,000
בשנת 2004 תקציב השתתפות בהחזר הוצאות פיתוח מתכנית "מעלה אדומים" לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-10,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?