דלג לתוכן עיקרי
70.67.02.17

כביש מס' 6 באשקלון

תקציב מאושר: 248,000
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות לבנייה חדשה (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב כביש מס' 6 באשקלון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪248,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)