דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב יעודה לפעולות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪85,000,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?