דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסה מהחזרי פיתוח מפרוגרמת 1994 ואילך

70.67.02.03

-
בשנת 2012 תקציב הכנסה מהחזרי פיתוח מפרוגרמת 1994 ואילך לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-429,999,857
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)