דלג לתוכן עיקרי
70.67.02.03

הכנסה מהחזרי פיתוח מפרוגרמת 1994 ואילך

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות לבנייה חדשה (תחת תחום פעולות פיתוח בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסה מהחזרי פיתוח מפרוגרמת 1994 ואילך לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?