דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מגביית הוצאות פרצלציה

70.67.01.27

-
בשנת 2001 תקציב הכנסות מגביית הוצאות פרצלציה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪-1,334,112
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)